Polski Kościół
Latającego Potwora Spaghetti

Fundacja Latająca

Fundacja Latająca została zarejestrowana we wtorek, 21 listopada 2023 roku.

Zarząd:

Artur Szadkowski, prezes

Marcin Szymański, wiceprezes

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest uprawniony każdy członek zarządu Fundacji.

Aktualnie prowadzimy zbiórkę „Wsparcie działań Pajęczyc z Opola” numer 2023/5673/OR .

Pajęczyce to nieformalna grupa Ukrainek i Polek, które zbierają się aby wyplatać sieci maskujące, które trafiają na Ukrainę gdzie ratują ludzkie życie. Te spotkania służą także integracji polsko-ukraińskiej oraz stanowią źródło wzajemnego wsparcia dla migrantek wojennych. Możesz wesprzeć działania tej grupy wpłacając darowiznę na konto fundacji tytułem "Darowizna na cele statutowe – pomoc ofiarom wojen".

Fundacja Latająca

ul. Mjr. Hubala 16c/ 1

Opole 45-267

e-mail: fundacjalatajaca@gmail.com

tel. 730 413 484

KRS 0001070460

NIP 754 336 45 43

REGON 526999798

Konto Santander Bank 
43 1090 2138 0000 0001 5633 7121

Statut Fundacji Latającej sporządzony w dniu 2 PAŹDZIERNIKA 2023 roku

Statut Fundacji Latającej

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 166 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 571 z późniejszymi zmia-nami) oraz niniejszego Statutu.
Dokument do pobrania TUTAJ